RSS
ПОЛІТИКА МЕДІА.ГОЛОВНЕ

Яким буде світ у 2030 році

Китай - це слон на шаховій дошці з невідомими ходами
Цього місяця Національна розвідувальна рада (National Intelligence Council) опублікувала доповідь "Глобальні тенденції 2030 року: Альтернативні світи" - цей документ публікують один раз для кожної президентської адміністрації – у ній відображені геополітичні тенденції, які пануватимуть протягом наступних двох десятиліть. Це та річ, яку обов’язково потрібно прочитати, вона пропонує комплексний аналіз розрізнених факторів, які будуть визначати глобальну політику до 2030 року. Про це пише Аян Бреммер у статті для Reuters.
Яким буде світ у 2030 році Фото: AFP

Крім того, NIC вжили рішучих заходів, щоб виправити деякі недоліки в попередніх звітах. У минулій доповіді намагалися визначити "що" частіше, ніж "коли". Це особливо справедливо у відношенні до Сполучених Штатів, які "у попередніх доповідях вважалися центром міжнародної політики".

На цей раз NIC встановлює параметри більш "багатополярного світу" – який я називаю G-Zero – що виступає в якості фону доповіді. Це означає, що відсутність глобального лідерства стала особливо помітною в результаті глобальної фінансової кризи 2008-09 рр.. Статус Америки як "гегемона" міжнародної політики розмивається, і жодна країна не може зайняти наразі це місце.

Цей багатополярний світ є основою для решти прогнозів NIC. Доповідь побудована навколо розділів, які варіюються в шкалі своєї ймовірності: є мегатенденції, які напевнено матимуть місце, нові можливості (game-changers), які пропонують декілька шляхів розвитку ситуації, і чотири потенційні світи 2030 року.

Статус Америки як "гегемона" міжнародної політики розмивається, і жодна країна не може зайняти наразі це місце

На мій погляд, коли йдеться про ймовірність майбутнього світового порядку, найбільша змінна – як з точки зору її важливості, так і її потенційної варіативності – це підйом або, навпаки, припинення зростання Китаю. Якщо є так звані близнюки "гігатренди", які замінюють собою все інше, тоді це – траєкторія розвитку Китаю і багатополярний світ, в якому ця траекторія розвивається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світ у 2012 році: криваві конфлікти і боротьба за владу

Китай згадується в доповіді більше 300 разів, також частим є твердження NIC, що "американо-китайські відносини, мабуть, є найважливіші двосторонні контакти, які формують майбутнє" (хоча в даному випадку я б вилучив слово "мабуть"). Але, незважаючи на постійну присутність Китаю у доповіді, NIC не визначає цю країну, як важливу основу поруч з багатополярним світом, який також жваво описаний у доповіді. Ми також не отримуємо повного розуміння того, як ціла низка негативних сюрпризів від Китаю може в корені змінити світ до 2030 р., який ми собі його уявляємо.

Уважний погляд на кожний розділ доповіді NIC демонструє, наскільки важливим є правильно визначити і вирахувати напрямок розвитку Китаю.

Мегатренди

1. Збільшення індивідуальних можливостей для кожного: скорочення бідності, зростання середнього класу, нові комунікації і технології дають нові можливості і владу людям в усьому світі.

Особисті можливості для кожного є, в цілому, позитивним глобальним трендом. Але в Китаї цей тренд розвивається вздовж двох напрямків. Збільшується кількість більш багатого населення у прибережних містах Китаю, де громадяни мають доступ до інтернету і все частіше вимагають захисту, який доступний при умові забезпечення верховенства закону, поваги до прав інтелектуальної власності та забезпечення жорстких екологічних стандартів з боку уряду. В авторитарних, державно-капіталістичних країнах, де пріоритет центрального уряду полягає в тому, щоб зберегти свою владу, багаті, самостійні громадяни – це невідома карта. Більш багате населення вимагає більшої прозорості та підзвітності і відповідно кидає виклик стабільності режиму.


Сільське населення Китаю відставатиме в розвитку від міст. Фото: liveinternet.ru

З іншого боку, є інша половина населення Китаю, яка живе в сільській місцевості, в основному в середині, у бідних і малопоінформованих регіонах країни. Якщо ця група відстане у розвитку, Китай може зіткнутися з періодом заворушень і нестабільності. Двошвидкісний розвиток індивідуальних можливостей для населення Китаю є більш дестабілізуючою динамікою, ніж це може здатися.

2. Дифузія влади: Без гегемона, влада перейде до "коаліцій в багатополярному світі".

Цікава тема. Але якщо влада переходить від Сполучених Штатів та їх союзників, кому власне переходить більша її частина?

Китай продовжить забезпечувати третину глобального зростання до 2025 року

Згідно з доповіддю NIC, Китай продовжить забезпечувати третину глобального зростання до 2025 року, навіть якщо темпи цього зростання значно сповільняться. У той час, як США зменшують свою роль на світовій арені, потреби економіки Китаю все більше прив'язують її лідерів до світових конфліктних зон.

3. Демографічні моделі: Ми побачимо більше старіння, урбанізації та міграції населення.

Китай є епіцентром розгортання всіх цих трьох критичних демографічних тенденцій і взаємозв'язку між ними. За даними деяких досліджень, відношення китайського працюючого населення до одного пенсіонера може впасти із 8 до 1, на сьогодні, до 2 до 1 в 2040 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ахіллесова п’ята Китаю

Це продукт швидкого старіння населення – і політики однієї дитини, що буде стримувати зростання кількості робочої сили. Маючи "два Китаї", один міський та поінформований, інший – бідний та сільський, урбанізація та міграція призведуть до істотної турбулентності в соціальній та економічній структурі населення Китаю.

4. Продукти харчування, вода, енергетичні багатства: "Попит на ці ресурси буде істотно зростати ..."

У великій мірі попит з боку країн, що розвиваються – головним чином Китаю та Індії – на ці ресурси буде управляти конфліктами навколо цих країн. Сьогодні, у Китаї та Індії проживають 37% населення земної кулі і зосереджені лише 10,8% ресурсів прісної води. Частка цих країн від населення світу зростатиме – зросте також попит на воду через збільшення у цих країнах представників середнього класу.


Попит на харчі у світі зростатиме. Фото: AFP

Їжа – схожа історія. Розглянемо виробництво м'яса, яке потребує зерна (а значить, потрібно багато води). У 1978 році загальне споживання м'яса в Китаї складало третину від того, що поглинали Сполучені Штати, сьогодні Китай перевищує США вдвічі. Китай в даний час споживає одну чверть світових поставок м'яса, або 71 млн тонн на рік.

У Китаї та Індії проживають 37% населення земної кулі і зосереджені лише 10,8% ресурсів прісної води

Але на душу населення китайці, як і раніше, споживають всього чверть обсягів м'яса у порівнянні зі Сполученими Штатами. Слід очікувати зменшеня відставання, що матиме драматичні наслідки для глобальних запасів продовольства – адже середній клас Китаю відчутно зросте до 2030 року.

Game-changers

1, 2, 3. Схильна до криз світова економіка, проблеми із державним управлінням,  можливості для розширення конфліктів: Чи призведе багатополярність до краху або більшої стійкості глобальної економіки? Чи будуть проблеми в управлінні країнами (які викликаються розривом між можливостями керівників країн та мінливими реаліями) спричиняти повалення урядів? Чи побачимо ми більше конфліктів?

Багатополярний світ може зробити світову економіку більш або менш волатильною – це буде все більше залежати від траєкторії розвитку Китаю та ролі, яку ця країна вирішить відігравати на світовій арені. З точки зору проблем із управлінням в Китаї, NIC відзначає, що існує ймовірність того, що попит на демократизацію буде підривати прогрес Пекіна в цьому напрямку. NIC бачить коротко- і середньострокові перспективи неспокою в країні, пов'язані з швидкою демократизацією і навіть появу "демократичного або поваленого Китаю (колапс країни)" в довгостроковій перспективі, з яскравими можливостями величезних здобутків у випадку, якщо державна структура Китаю буде демократизована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Демократія по-американськи і по-китайськи

На жаль, в разі різких демократичних змін, я просто не можу пройти мимо слова "колапс".

Пригадайте Радянський Союз у 1991 році. Тоді зауважте, що Китай зараз швидко прямує у напрямку зайняти місце найбільшої економіки у світі. Іншими словами, існує широкий спектр можливих подій у Китаї, які можуть мати різний – і величезний – вплив на те, як виглядатиме світ у 2030 році.

4. Більш широкий спектр регіональної нестабільності: "Чи може регіональна нестабільність, особливо на Близькому Сході і в Південній Азії, перекинутися і створити загрозу для глобальної безпеки?"

У цьому розділі Східна Азія нарешті отримує заохочувальну премію, але вона давно повинна бути в центрі уваги. NIC влучно пояснює процеси регіональної динаміки: "Регіональні тенденції будуть тягнути країни у двох напрямках: економічно в напрямку Китаю, але безпеково – в напрямку до США і один до одного".

Питання країн Східної Азії будуть питаннями світу

Китай зростатиме, отже це балансування ставатиме нестійким. І загалом, з таким величезним відсотком зростання світової економіки, яке буде надходити зі Східної Азії, питання цього регіону будуть ставати питаннями світу. Я не хочу применшувати прогнози щодо нестабільності на Близькому Сході і Південній Азії – вони матимуть свою частку уваги і світової ваги. Однак, Китай і його сусіди знаходяться в центрі цієї тенденції.

5. Вплив нових технологій: Чи зможе поява нових технологій допомогти у вирішенні глобальних проблем, таких як зростання населення і зміна клімату?

Технологічна інновація є глобальним позитивом, але її потенціал негативно вплинути на Китай є суттєвою частиною головоломки. Давайте спочатку зосередим увагу на соціальних медіа та інноваціях в галузі інформації та технологій.


Дешева робоча сила може стати загрозою для влади Китаю. Фото: AFP

Будь-яка тенденція, яка змінює статус-кво в суспільному сприйнятті і може пробити непрозорість Політбюро має потенціал, щоб бути структурно дестабілізуючим фактором. За деякими оцінками, 570 мільйонів китайців мають доступ до Інтернету, і близько 100 тис вперше приєднуються до системи кожного дня. Чи може уряд йти в ногу з блискавичною швидкістю технологічних інновацій? І що відбудеться, якщо уряд цього не зможе?

Інша галузь передових технологій до 2030 року – це застосування 3-D друку для виробництва та робототехніки. NIC пояснює, що ці технології можуть позбавити розвинені країни робочих місць з низьким і середнім рівнем заробітної плати, як це вже сталося з аутсорсингом. Але яким буде вплив цих технологій на нації, що розвиваються, такі як Китай?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 3D друк: як не задушити нову промисловість при її народженні

Подібний "аутсорсинг" від людської праці до машини може бути надзвичайно руйнівним. Кероване машинами економічне зростання може посилити протиріччя між бідними сільськими регіонами Китаю і багатим містом. Що відбудеться, коли найцінніший ресурс Китаю – досить дешева робоча сила – почне ставати найсерйознішою загрозою для політичного контролю центральної влади?

6. Роль Сполучених Штатів: "Чи зможуть США працювати з новими партнерами для того, щоб винаходити нову економічну систему?"

У доповіді правильно описана роль США, як законодовця нових правил гри, але Китай може також претендувати на подібну роль. Глобальні дії Китаю і Америки будуть все більше залежати від позицій і дій один одного. Власне саме питання доповіді краще читати наступним чином: "Чи зможуть США працювати з такими країнами як Китай, щоб винаходити нову економічну систему?". Або, якщо їх двосторонні відносини виявляться більш спірними, питання може змінитися ще більше: "Чи будуть США мати можливість працювати незважаючи на дії Китаю?".

Потенційні світи

У розділі про потенційні світи, ми отримуємо чотири різних глобальних сценарії на 2030 рік і застереження, що реальний результат, швидше за все, буде містити елементи кожного з них. На одному кінці спектра ми отримаємо світ Уповільнених Двигунів, в якому Сполучені Штати спрямують свої дії всередину власної країни, глобалізація в значній мірі припинилися, і важковаговики світового економічного зростання припинять своє зростання. З іншого боку, є світ Fusion – світ, де "Китай і США співпрацюватимуть з цілої низки питань, що призведе до більш широкого глобального співробітництва". Є й два інших сценарії, які я не буду згадувати у цій статті – вам доведеться прочитати саму доповідь, щоб про них дізнатися.

Розвиток світу залежатиме від того, як співпрацюватимуть США та Китай

Всі сценарії від NIC є переконливими. Але Китай може позиціонувати себе краще, як ключова змінна і детермінанта у визначенні того, як ми будемо розвиватися від сьогодні аж до 2030 року.

Я структурую те, що буде відбуватися далі, виходячи з двох простих запитань. По-перше, "наскільки будуть взаємодіяти, чи ворогувати, Сполучені Штати і Китай". По-друге, "наскільки багатополярним буде світ – тобто, чи будуть інші країни достатньо слабкими або сильними у порівнянні зі США і Китаєм". Якщо відповіді будуть, відповідно, "будуть взаємодіяти" і "будуть дуже слабкими в порівнянні", тоді ми побачимо сценарій, який нагадує Fusion, із працездатним механізмом американо-китайських відносин G2. Якщо, з іншого боку, ми побачимо слабкі, несприятливі американо-китайські відносини, сценарій Уповільнення двигунів може бути більш ймовірним.

Підсумок: з її величезними розмірами і величезним потенціалом для забезпечення власного успіху чи невдачі, траєкторія розвитку Китаю є істинним визначальним чинником між світом сьогодення ​​і 2030 років.

***

Я лише торкнувся того, що лежить на поверхні доповіді NIC. Я настійно рекомендую вам прочитати її для себе. І обов'язково зверніть увагу на Китай – буде цікаво.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

КОМЕНТАРІ (1) +

Додати коментар

  • Haharin Coh31 грудня 2012 10:43
    Цікаві прогнози. Вони мають тенденцію нездійснюватися. Відповісти
29 12 2012 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ