Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu

Договір про користування сайтом

Товариство з обмеженою відповідальністю "Айпрес" (надалі - "Адміністрація") пропонує Вам (надалі - Користувач) користуватися сайтом в мережі Інтернет на умовах даного Договору, що викладені нижче:
 • 1. Предмет договору:
  • 1.1. Договір про користування сайтом (надалі - Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет http://ipress.ua/ (далі – Сайт)
  • 1.2. Чинна версія Договору доступна за адресою http://ipress.ua/
  • 1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов'язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору.
  • 1.4. Договір вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні розміщеної нижче кнопки "Прийняти умови договору".
  • 1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.
  • 1.6. Якщо Користувач не погоджується з Договором, то останній не може користуватися Сайтом.
 • 2. Використання Сайту:
  • 2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо). Усі матеріали і ресурси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.
  • 2.2. Щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
  • 2.2.1. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.
  • 2.3. Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, Адміністрація має право призупинити чи скасувати реєстрацію Користувача і відмовити у користуванні Сайтом.
  • 2.4. Користувач самостійно обирає унікальне реєстраційне ім'я (Логін) з числа доступних для реєстрації та пароль доступу до ресурсу.
   • 2.4.1. Користувач несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цими логіном та паролем.
   • 2.4.2. Користувач та Адміністрація не розголошують пароль Користувача.
  • 2.5. Адміністрація має право:
   • 2.5.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.
   • 2.5.2. переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.
   • 2.5.3. видаляти повідомлення та коментарі Користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.
   • 2.5.4. використовувати надані Користувачем об'єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, блоги, статті, фотографії, графіка відповідно до п. 2.9 Договору.
   • 2.5.5. заблокувати або видалити аккаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень умов Договору чи невикористання відповідного сервісу (блогу тощо) більше 1 (одного) року
   • 2.5.6. видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та/або інших правил користування Сайтом.
   • 2.5.7. у будь-який час закрити будь-який ресурс як з так і без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.
  • 2.6. Користувач має право:
   • 2.6.1. використовувати обраний ним логін і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача
   • 2.6.2. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватись думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.
   • 2.6.3. у будь-який час видалити свій аккаунт (обліковий запис) із Сайту, скориставшись відповідною функцією на Сайті.
   • 2.6.4. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на агентство "Iнтерфакс-Україна", здійснюється відповідно до Умов користування матеріалами.
  • 2.7. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен якнайшвидше повідомити про це Адміністрацію.
  • 2.8. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.
  • 2.9. Приймаючи даний договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об'єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, блогів, щоденників, фотографій, графіки інших об'єктів права інтелектуальної власності (у подальшому, для зручності - "твір") та виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти чи забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп'ютер; імпорт примірників творів.
 • 3. Матеріали, що надаються Користувачем:
  • 3.1. На сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:
   • 3.1.1. заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
   • 3.1.2. матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
   • 3.1.3. матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;
   • 3.1.4. об'єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;
   • 3.1.5. матеріали, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.
   • 3.1.6. персональні дані інших користувачів;
   • 3.1.7. матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.
   • 3.1.8. інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.
  • 3.2. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщає на Сайті.
 • 4. Посилання на інші сайти:
  • 4.1. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням контенту цих сайтів.
 • 5. Обмеження відповідальності Адміністрації:
  • 5.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп'ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.
  • 5.2. Адміністрація не здійснює обов'язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Сайті.
  • 5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.
  • 5.4. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлено про можливість понесення таких збитків, у зв'язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.
  • 5.5. У випадку пред'явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв'язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов'язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.
  • 5.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.
 • 6. Модерування:
  • 6.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі, блоги і т.д.) здійснюється за принципом постмодерації. Всі повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами.
  • 6.2. Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування сайтом, він має право видалити його.
  • 6.3. Кожний Користувач має право поскаржитись на коментар. У випадку наявності кількох скарг, коментар буде приховано для подальшого перегляду модератором.
  • 6.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу до служби технічної підтримки сайту, що вказана на Сайті.
 • 7. Заключні положення:
  • 7.1. Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.
  • 7.2. Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим:
   • 7.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;
   • 7.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
   • 7.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
   • 7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
  • 7.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
  • 7.4. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.
  • 7.5. Реквізити Адміністрації:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АйПресс"
79026, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4
тел.: 032 244 32 21
e-mail: [email protected]